Вести
logo secwp      transparency mk
 

Пребарајте на нашиот сајт

Транспаренси Интернешнл е една од повеќе од 400 граѓански организации кои ги поттикнуваат G-20 државите да ги заштитат укажувачите од одмазда, во заеднички повик со синдикатите од G-20 државите. Официјалните G-20 групи на ангажирање за граѓанскиот сектор (C20, или Civil 20), и Синдикати (L20, или Labour 20) бараат од G20 лидерите коишто се во Осака оваа недела да ги усвојат и имплементираат Принципи на високо ниво во однос на Укажувањето (High Level Principles on Whistleblowing).

"Укажувачите имаат придонесено да се спасат безброј животи и милијарди долари во јавните фондови, но тие честопати се соочуваат со сериозни последици поради овие причини. Заштитата на укажувачите од одмазда може да ги охрабри другите да излезат и да ја зголемат веројатноста дека ќе се откријат и гонат злосторства ", изјави Марија Емилија Беразатеги, глобален координатор за застапување во Транспаренси Интернешнл и претседател на Работната група за борба против корупцијата на G20.

Заедничката изјава ги признава напредните одредби содржани во новата директива на ЕУ за заштита на укажувачите и неодамнешната реформа на заштитата на укажувачите во приватниот сектор во Австралија. Исто така, забележува дека "иако многу земји од G-20 имаат усвоено законодавство за недискриминација, овие закони честопати оставаат значителни дупки и не се однесуваат на најдобра практика".

Принципите на високо ниво на G20 треба да ја одразуваат најдобрата практика во заштитата на укажувачите во јавниот и во приватниот сектор, без оглед на нивните договорни односи, велат групите.

Поточно, принципите треба:

  • покриваат широк спектар на прекршоци и дефиниции на укажувач;
  • да се обезбеди доверливост кај укажувачите;
  • го гарантираат правото на укажувачите да известуваат директно до надворешни органи;
  • да обезбеди правен лек и компензација за укажувачите кои имаат негативни последици за пријавување на прекршоци;
  • го стават товарот на докажување врз работодавачите за да покаже дека секоја штета што ја претрпеле укаживачите не се должи на нивното обелоденување;
  • вклучуваат широк спектар на засегнати страни во ревидирањето и дизајнирањето на националните закони;
  • промовирање на создавање родово сензитивни канали за известување.